Gabinet Psychoterapii Danuta Chwirut-Cichoń

“Zmiana jest możliwa”
ul. Zagłoby 10
Jaworzno
603 248 940
Do psychoterapeuty można zgłosić się, jeżeli m.in. doświadcza się:
 • subiektywnego poczucia samotności i izolacji społecznej,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • różnych problemów i konfliktów z najbliższymi,
 • trudności w nawiązywaniu relacji,
 • trudności w kontrolowaniu złości i agresji,
 • dużego stresu utrudniającego codzienne życie,
 • nadmiernego smutku dezorganizującego funkcjonowanie społeczne,
 • silnego przygnębienia lub objawów depresyjnych,
 • lęku lub niepokoju utrudniającego kontakty w pracy zawodowej i życiu prywatnym,
 • bezsenności,
 • dolegliwości bólowych, które nie mają podłoża medycznego,
 • trudności małżeńskich/partnerskich/rodzinnych,
 • żałoby lub poczucia różnego rodzaju strat,
 • choroby onkologicznej lub innej zagrażającej życiu,
 • różnego rodzaju kryzysów.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym.

Jednym z głównych założeń tego nurtu jest to, że człowiek, oprócz świadomości, posiada także nieświadomość. Zgodnie z takim myśleniem o psychice człowieka i psychoterapii to w nieświadomości ukryte są przyczyny objawów, z jakimi pacjent zgłasza się do psychoterapeuty.

Psychoterapia psychodynamiczna polega na budowaniu relacji terapeutycznej, w trakcie której pacjent wraz z terapeutą dokonuje analizy swoich uczuć, myśli, zachowań, często wypartych, związanych z relacjami pacjenta, które tworzył
na przestrzeni swojego życia, jak i tych bieżących.

W trakcie relacji terapeutycznej psychoterapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć subiektywnie doświadczany przez niego świat uczuć, myśli, wspomnień, skojarzeń, zachowań, snów. Pomaga także zrozumieć wpływ, jaki na pacjenta ma otaczająca go rzeczywistość. Psychoterapia ma pomóc doprowadzić do zmiany w postrzeganiu siebie oraz innych, postrzeganiu swoich relacji oraz otaczającej rzeczywistości.

Metoda psychoterapii psychodynamicznej polega na systematycznych, cotygodniowych spotkaniach z psychoterapeutą – sesjach terapeutycznych.
Długość trwania psychoterapii psychodynamicznej uzależniona jest od trudności, z jaką pacjent przychodzi
na psychoterapię. Może trwać kilka lat, jeśli tyle wymaga analiza, zrozumienie i dokonanie zmiany przez pacjenta swoich uczuć, myśli i zachowań. Może też trwać krócej, gdy pacjent chce skupić się jedynie na swojej aktualnej sytuacji życiowej. Zakłada się, iż na tę formę psychoterapii potrzeba ok. 40 sesji.

Konsultacje

Każda psychoterapia poprzedzona jest 1-3 konsultacjami, podczas których psychoterapeuta wstępnie diagnozuje problem i proponuje działania terapeutyczne dopasowane do możliwości i potrzeb pacjenta.

W swojej pracy kieruję się etyką zawodową, w ramach której obowiązuje mnie zachowanie tajemnicy zawodowej. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta bądź innych osób lub, gdy tak stanowią przepisy Ustawy z dn. 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Art. 14.

projekt i kodowanie : realizacjestronwww.pl