Gabinet Psychoterapii Danuta Chwirut-Cichoń

“Zmiana jest możliwa”
ul. Zagłoby 10
Jaworzno
603 248 940

Konsultacja psychologiczna/terapeutyczna
Wstępne spotkania z psychoterapeutą (1-3) w celu zdiagnozowania problemu i dopasowania pomocy terapeutycznej,
w tym także ewentualnej długości trwania terapii. Konsultacja może też być jednorazowym spotkaniem.
Cena konsultacji – 100 zł (45 minut)

Psychoterapia indywidualna
Jest systematyczną formą pracy terapeutycznej - sesje odbywają się raz w tygodniu. Taka regularność pozwala
na dokonywanie analizy i rozumienia swoich uczuć, myśli i postaw oraz wprowadzania zmian ułatwiających funkcjonowanie i przeżywanie.
Cena sesji – 100 zł (45 minut)

Mediacja rodzinna/terapia małżeńska
Sesje terapeutyczne z obojgiem małżonków/partnerów w celu znalezienia problemu i wspólnej płaszczyzny porozumienia.
Cena spotkania – 150 zł (60-75 minut)

Konsultacja psychoonkologa
W sytuacji kryzysu związanego z diagnozą choroby nowotworowej lub innej zagrażającej życiu – wsparcie dla osoby chorej lub/i jej bliskich.
Cena sesji – 100 zł (45 minut)

Konsultacja psychologa/psychoonkologa w domu pacjenta
Cena sesji – 120 zł (45 minut)

Diagnoza psychologiczna
Zadaniem diagnozy jest charakterystyka i analiza poszczególnych obszarów funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego (IQ).
Diagnoza intelektu – 100 zł.
Diagnoza obszaru emocji i relacji społecznych – 100 zł.
Wydanie opinii – 50 zł

projekt i kodowanie : realizacjestronwww.pl